Προφίλ των ελληνικών συνεργασιών, για την πενταετία 2008-2012
Δεδομένα: Web of Science, 1998-2012