Συντελεστές

Συντονισμός – επιστημονική επιμέλεια:

 • Δρ Εύη Σαχίνη

Συγγραφική Ομάδα

 • Δρ Νένα Μάλλιου
 • Δρ Εύη Σαχίνη
 • Δρ Νίκος Χούσος
 • Δρ Δημήτρης Καραϊσκος 

Για την επεξεργασία των δεδομένων, τον υπολογισμό των δεικτών και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε ηλεκτρονική μορφή απαιτήθηκε η ανάπτυξη περιβάλλοντος και εργαλείων λογισμικού, τον συντονισμό και την τεχνική επίβλεψη των οποίων είχε ο Δρ. Νίκος Χούσος. Για την υλοποίηση εργάστηκαν οι:      

 • Δρ Δημήτρης Καραΐσκος - ανάπτυξη πλατφόρμας επεξεργασίας δεδομένων και λειτουργιών διαδραστικής οπτικοποίησης 
 • Ανδρέας Καλαϊτζής - ανάπτυξη διαδικτυακού περιβάλλοντος ηλεκτρονικής έκδοσης
 • Δρ Αριστομένης Λαμπρόπουλος - ανάπτυξη εργαλείων καθαρισμού δεδομένων
 • Κώστας Σταμάτης - ανάπτυξη εργαλείων καθαρισμού δεδομένων

Για την επικαιροποίηση, επεξεργασία και επιμέλεια των κειμένων εργάσθηκαν οι:

 • Δρ. Αλέξανδρος Ναυπλιώτης – κεφάλαια 4-9
 • Δρ Χαράλαμπος Χρυσσομαλλίδης – κεφάλαια 1 & 2
 • Δρ Νίκος Καραμπέκιος – κεφάλαιο 3.

Τον σχεδιασμό του διαδικτυακού περιβάλλοντος είχε ο κος Μιχάλης Ζούπας.

Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς

Σαχίνη Ε., Μάλλιου Ν., Χούσος Ν., Καραΐσκος Δ. (2014), Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1998-2012: Βιβλιομετρική Ανάλυση Ελληνικών Δημοσιεύσεων σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά – Web of Science, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης