8.6 Συνεργασίες

Την πενταετία 2008-2012, το ποσοστό των δημοσιεύσεων με ελληνικές συνεργασίες*, με διεθνείς συνεργασίες* και χωρίς συνεργασίες* διαμορφώνεται για τα δεκαέξι εξεταζόμενα Δημόσια Νοσοκομεία στα επίπεδα που παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 8.6.1.

Η πλειονότητα των δημοσιεύσεων των εξεταζόμενων νοσοκομείων παράγεται με τη συνεργασία ελληνικών φορέων. Στα περισσότερα το ποσοστό δημοσιεύσεων με ελληνικές συνεργασίες είναι μεγαλύτερο από 75% και το υψηλότερο ποσοστό καταγράφεται στο Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ (90%). Τα ποσοστά διεθνών συνεργασιών είναι σαφώς χαμηλότερα και κυμαίνονται από 21,8% (ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Αθηνών) μέχρι 29,8% (Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ).

Χαμηλά είναι επίσης τα ποσοστά δημοσιεύσεων χωρίς συνεργασίες και το υψηλότερο ποσοστό 17,3% παρουσιάζουν οι δημοσιεύσεις στο νοσοκομείο ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ.

 

Διάγραμμα 8.6.1

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 8.6.2

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 8.6.3

Μεγέθυνση

 

Ο αριθμός των δημοσιεύσεων με έστω μία συνεργασία μεταξύ ελληνικών φορέων

 

Ο αριθμός των δημοσιεύσεων με έστω μία διεθνή συνεργασία

 

Ο αριθμός των δημοσιεύσεων από μόνο ένα ελληνικό φορέα