8.4 Δημοσιεύσεις με υψηλή απήχηση

Στo Διάγραμμα 8.4.1 παρουσιάζεται ο αριθμός των επιστημονικών εργασιών που δημοσιεύθηκαν από τα δεκαέξι εξεταζόμενα νοσοκομεία την πενταετία 2008-2012 και κατατάχθηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο στο 1%, 5%, 10%, 25% και 50% των δημοσιεύσεων με την υψηλότερη απήχηση ανά έτος και επιστημονική περιοχή.

Εννέα από τα εξεταζόμενα νοσοκομεία παρήγαγαν την πενταετία 2008-2012 μικρό αριθμό δημοσιεύσεων (1-4), οι οποίες κατατάχθηκαν στο 1% των δημοσιεύσεων με την υψηλότερη απήχηση παγκοσμίως.

Τα ίδια διαγράμματα απεικονίζουν επίσης, με βάση τα δεδομένα της πενταετίας 2008-2012, για κάθε Νοσοκομείο το ποσοστό που καταλαμβάνουν οι δημοσιεύσεις με υψηλή απήχηση στο σύνολο των δημοσιεύσεών του. Η ποσοστιαία κατανομή των δημοσιεύσεων με υψηλή απήχηση συγκρίνεται με την αντίστοιχη παγκόσμια κατανομή 1%, 10% και 25%. Επιδόσεις µεγαλύτερες από τον παγκόσµιο µέσο όρο εµφανίζουν στις κατηγορίες 1% και 10% τα νοσοκομεία Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ και το ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Αθηνών και στην κατηγορία 1% το νοσοκομείο Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ. 

 

Διάγραμμα 8.4.1

Yψηλή απήχηση: κατάταξη στο top 1%, (5%), 10%, 25% (και 50%) των δημοσιεύσεων με υψηλή απήχηση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Μεγέθυνση