5.1 Αριθμός δημοσιεύσεων

Τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Κρήτης παράγουν τις περισσότερες δημοσιεύσεις στη διάρκεια της περιόδου 1998-2012, με πτωτικές τάσεις μετά το 2008. Το 2012 οι δημοσιεύσεις των περισσότερων ΤΕΙ παρουσιάζουν σημαντική άνοδο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, με μεγάλο αριθμό ΤΕΙ να σημειώνει τη χρονιά αυτή τον υψηλότερο αριθμό δημοσιεύσεων κατά τη διάρκεια της δεκαπενταετίας 1998-2012. Συγκεκριμένα, το 2012, το ΤΕΙ Αθήνας είχε 123 δημοσιεύσεις, το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 105 και το ΤΕΙ Κρήτης 87. Ακολουθούν το ΤΕΙ Πειραιά με 59 δημοσιεύσεις, το ΤΕΙ Πάτρας με 40, το ΤΕΙ Λάρισας με 38, το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας με 35, το ΤΕΙ Λαμίας με 33 και το ΤΕΙ Μεσολογγίου με 32 (Διάγραμμα 5.1.1). 

 

Διάγραμμα 5.1.1

Μεγέθυνση

 

Στο Διάγραμμα 5.1.2 παρουσιάζεται για κάθε ΤΕΙ, ο αριθμός δημοσιεύσεων και ο ετήσιος συντελεστής μεταβολής για την περίοδο 1998-2012.

 

Διάγραμμα 5.1.2

Μεγέθυνση

 

Την πενταετία 2008-2012, ο αριθμός και η συμμετοχή κάθε ΤΕΙ στην παραγωγή δημοσιεύσεων της κατηγορίας «ΤΕΙ» παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 5.1.3. Το ΤΕΙ Αθηνών έχει 575 δημοσιεύεις και μερίδιο 20,5% στο σύνολο των δημοσιεύσεων των ΤΕΙ, το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 450 δημοσιεύσεις και μερίδιο 16%, το ΤΕΙ Κρήτης 372 δημοσιεύσεις και μερίδιο 13,2%, το ΤΕΙ Πειραιά 210 δημοσιεύσεις και μερίδιο 7,5%, το ΤΕΙ Λάρισας 200 δημοσιεύσεις και μερίδιο 7,1%, το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 168 δημοσιεύσεις και μερίδιο 6% και το ΤΕΙ Καβάλας 157 δημοσιεύσεις και μερίδιο 5,6%. Τα υπόλοιπα ΤΕΙ έχουν μερίδια κάτω από 5%. 

 

Διάγραμμα 5.1.3

Μεγέθυνση