4.4 Δημοσιεύσεις με υψηλή απήχηση

Στα Διαγράμματα 4.4.1 και 4.4.2* παρουσιάζεται ο αριθμός των επιστημονικών εργασιών που δημοσιεύθηκαν από τα Πανεπιστήμια την πενταετία 2008-2012 και είχαν υψηλή απήχηση, συγκρινόμενες με τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Συγκεκριμένα, ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει τις δημοσιεύσεις που κατατάχθηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο στο 1%, 5%, 10%, 25% και 50% των δημοσιεύσεων με την υψηλότερη απήχηση ανά έτος και επιστημονική περιοχή.

Στο 1% των δημοσιεύσεων με την υψηλότερη απήχηση παγκοσμίως κατατάχθηκαν 209 δημοσιεύσεις του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 107 του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, 68 του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 64 του Πανεπιστημίου Κρήτης, 63 του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, 37 του Πανεπιστημίου Πατρών, 16 του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 12 του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, 11 του Γεωπονικού Πανεπιστημίου και του Πολυτεχνείου Κρήτης, 7 του Πανεπιστημίου Πειραιώς, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του Πανεπιστημίου Αιγαίου, και από μία δημοσίευση το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Οικονομικού Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας.

Τα Διαγράμματα απεικονίζουν επίσης, με βάση τα δεδομένα της πενταετίας 2008-2012, για κάθε Πανεπιστήμιο το ποσοστό που καταλαμβάνουν οι δημοσιεύσεις με υψηλή απήχηση στο σύνολο των δημοσιεύσεών του. Επισημαίνεται ότι όταν η ποσοστιαία κατανομή των δημοσιεύσεων με υψηλή απήχηση ενός φορέα προσεγγίζει ή υπερβαίνει την αντίστοιχη παγκόσμια κατανομή 1%, 5%, 10%, 25% και 50%, ο φορέας θεωρείται ότι προσεγγίζει ή υπερβαίνει αντίστοιχα τον παγκόσμιο μέσο όρο. Τις καλύτερες επιδόσεις εμφανίζουν το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο σε όλες τις κατηγορίες), το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας (πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο στις κατηγορίες 1%, 5%, 10% και 25%), ενώ το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ξεχωρίζουν στις κατηγορίες 1%, 5% και 10%, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στις κατηγορίες 1% και 5%, και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς στην κατηγορία 1%. Αξιοσημείωτη είναι και η κατανομή του μικρού αριθμού των δημοσιεύσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στις κατηγορίες 5%, 10% και 25%, καθώς και η κατανομή των δημοσιεύσεων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου στις κατηγορίες 1%, 5%, 10% και 25%.

 

Διάγραμμα 4.4.1

Yψηλή απήχηση: κατάταξη στο top 1%, 5%, 10%, 25% και 50% των δημοσιεύσεων με υψηλή απήχηση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 4.4.2

Yψηλή απήχηση: κατάταξη στο top 1%, 5%, 10%, 25% και 50% των δημοσιεύσεων με υψηλή απήχηση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Μεγέθυνση

 

 

Για την καλύτερη παρουσίαση των δεικτών, παρουσιάζονται δύο διαγράμματα για τις δημοσιεύσεις με υψηλή απήχηση των Πανεπιστημίων