4.3 Δείκτες απήχησης

Ο σχετικός δείκτης απήχησης που έχουν συνολικά οι δημοσιεύσεις κάθε Πανεπιστημίου σε σχέση με το δείκτη απήχησης των δημοσιεύσεων σε παγκόσμιο επίπεδο απεικονίζεται στα Διαγράμματα 4.3.1 και 4.3.2*. Ο δείκτης έχει υπολογιστεί με βάση τα στοιχεία (δημοσιεύσεις και αναφορές) της τελευταίας πενταετίας 2008-2012, μετά από «κανονικοποίηση» ανάλογα με την κατανομή των δημοσιεύσεων κάθε Πανεπιστημίου στις 253 εξειδικευμένες θεματικές περιοχές.

Σε πολλά Πανεπιστήμια οι σχετικοί δείκτες απήχησης εμφανίζονται βελτιωμένοι σε σχέση με τους δείκτες απήχησης της πενταετίας 2006-2010 και ο αριθμός των Πανεπιστημίων που υπερβαίνουν τον παγκόσμιο μέσο όρο είναι μεγαλύτερος. Την πενταετία αυτή μικρός αριθμός δημοσιεύσεων που προέρχεται από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας επιτυγχάνει υψηλούς σχετικούς δείκτες απήχησης (2,11 και 1,71 αντίστοιχα). Πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο με δείκτες απήχησης υψηλότερους από 1, βρίσκονται το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (1,28), το Πολυτεχνείο Κρήτης (1,20), το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (1,19), το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1,12), το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (1,08), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1,02) και Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1,00).

 

Διάγραμμα 4.3.1

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 4.3.2

Μεγέθυνση

 

 

[n1]Reference προηγούμενη μελέτη

 

Για την καλύτερη παρουσίαση των δεικτών, παρουσιάζονται δύο διαγράμματα για τους δείκτες απήχησης των Πανεπιστημίων