Παράρτημα IV: Φορείς

Φορείς που εξετάστηκαν στο πλαίσιο της μελέτης

 

ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τομέας τριτοβάθμιας και μετεδευτεροβάθμια εκπαίδευσης Πανεπιστήμια Πανεπιστήμια και Πολυτεχνεία, Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) και Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία
Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ) Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
Δημόσιος τομέας  Ερευνητικά Κέντρα που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Ερευνητικοί φορείς οι οποίοι εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (με αλφαβητική σειρά
Λοιποί Δημόσιοι Ερευνητικοί Φορείς  Φορείς με δραστηριότητες Ε&Α που εποπτεύονται από διάφορα Υπουργεία:  Ακαδημία Αθηνών – συμπεριλαμβανομένου του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών,  Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος», Ελληνικός Αγροτικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ, Εθνικό Κέντρο Βιώσιμης & Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΒΑΑ), Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ), Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, φορείς με δραστηριότητες Ε&Α που εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού (Φορείς ΥΠΠΟ),  φορείς με δραστηριότητες Ε&Α, πλην των Δημόσιων Νοσοκομείων, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας(Φορείς ΥΠΥΓ)
  Δημόσια Νοσοκομεία Δημόσια Νοσοκομεία και νοσοκομεία που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. 
  Λοιποί Δημόσιοι Φορείς Υπουργεία, Περιφέρειες, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι λοιποί δημόσιοι φορείς οι οποίοι δεν ανήκουν στις τρεις προηγούμενες κατηγορίες.
Τομέας επιχειρήσεων  Ιδιωτικοί Φορείς Υγείας   Ιδιωτικοί φορείς οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον χώρο της υγείας όπως ιδιωτικά νοσοκομεία, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, ερευνητικά κέντρα κ.λπ.
Επιχειρήσεις Ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες επιχειρήσεις, τράπεζες, ιδιωτικοί οργανισμοί και ιδρύματα με κερδοσκοπικό χαρακτήρα, ιδιωτικοί μη-κερδοσκοπικοί φορείς που παρέχουν υπηρεσίες σε επιχειρήσεις – πλην των Ιδιωτικών Φορέων Υγείας οι οποίοι παρουσιάζονται ως ξεχωριστή κατηγορία και των ιδιωτικών ΙΕΚ τα οποία ανήκουν στους Λοιπούς φορείς Εκπαίδευσης.
Τομέας ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων Ιδιωτικά Μη Κερδοσκοπικά Ιδρύματα   Μη εμπορικά, ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες σε πολίτες,  επιστημονικές ενώσεις, ενώσεις καταναλωτών, κ.λπ.

 

1. Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα - Πανεπιστήμια

ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
  1.  Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών ΑΣΚΤ
  2.  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΠΘ
  3.  Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
  4.  Δηµοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ
  5.  Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος* ΔΙΠΑΕ
  6.  Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΚΠΑ
  7.  Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΕΑΠ
  8.  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ΕΜΠ
  9.  Ιόνιο Πανεπιστήμιο ΙΟΝΙΟ
10.  Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΟΠΑ
11.  Πανεπιστήμιο Αιγαίου Π. ΑΙΓΑΙΟΥ
12.  Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας Π. Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ
13.  Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Π. Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
14.  Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
15. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Π. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
16.   Πανεπιστήμιο Κρήτης ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
17.   Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
18.   Πανεπιστήμιο Πατρών Π. ΠΑΤΡΩΝ
19.   Πανεπιστήμιο Πειραιώς Π. ΠΕΙΡΑΙΩΣ
20.   Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
21.   Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας Π. Σ. ΕΛΛΑΔΑΣ
22.   Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ΠΑΝΤΕΙΟ
23.   Πολυτεχνείο Κρήτης ΠΟΛ. ΚΡΗΤΗΣ
24.   Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ

 

Στις δημοσιεύσεις των Πανεπιστημίων προσμετρώνται οι δημοσιεύσεις των Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων (ΕΠΙ) τα οποία λειτουργούν σε αυτά καθώς και οι δημοσιεύσεις των αντίστοιχων Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων:

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ
  1.  Αιγινήτειο Νοσοκοµείο
  2.  Αρεταίειο Νοσοκοµείο
  3.  Γενικό Νοσοκοµείο ΑΤΤΙΚΟΝ
  4.  Γενικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ
  5.  Γενικό Νοσοκοµείο Αλεξανδρούπολης
  6.  Γενικό Νοσοκοµείο Ηρακλείου
  7.  Γενικό Νοσοκοµείο Λάρισας
  8.  Γενικό Νοσοκοµείο Ιωαννίνων
  9.  Γενικό Νοσοκοµείο Πατρών

 

2. Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα - ΤΕΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
  1.  Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης - ΑΣΠΑΙΤΕ
  2.  ΤΕΙ Αθήνας
  3.  ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
  4.  ΤΕΙ Ηπείρου
  5.  ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
  6.  ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
  7.  ΤΕΙ Καβάλας
  8.  ΤΕΙ Καλαµάτας
  9.  ΤΕΙ Κρήτης
10.  ΤΕΙ Λαµίας
11.  ΤΕΙ Λάρισας
12.  ΤΕΙ Μεσολογγίου
13.  ΤΕΙ Πάτρας
14.  ΤΕΙ Πειραιά
15. ΤΕΙ Σερρών
16.   ΤΕΙ Χαλκίδας

 

3. Ερευνητικά Κέντρα που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΓΓΕΤ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
  1.  ΑΘΗΝΑ-Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης* ΑΘΗΝΑ
  2.  Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών ΕΑΑ
  3.  Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών ΕΙΕ
  4.  Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης* ΕΚΕΤΑ
  5.  Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστηµών «Δηµόκριτος» ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
  6.  Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών ΕΛΚΕΘΕ
  7.  Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών* ΕΚΚΕ
  8.  Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας ΕΕΑΕ
  9.  Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ ΕΙΠ
10.  Ερευνητικό Κέντρο Βιοιατρικών Ερευνών «Aλ. Φλέµινγκ» ΦΛΕΜΙΝΓΚ
11.  Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας ΙΤΕ
12.  Κέντρο Έρευνας Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας* ΚΕΤΕΑΘ

 

4. Λοιποί Δημόσιοι Ερευνητικοί Φορείς

ΛΟΙΠΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
  1.  Ακαδηµία Αθηνών* ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
  2.  Εθνικό ‘Ιδρυµα Αγροτικής ΄Ερευνας ΕΘΙΑΓΕ
  3.  Ερευνητικό Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών* EAITY
  4.  Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών ΙΓΜΕ
  5.  Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισµολογίας και Αντισεισµικών Κατασκευών* ΙΤΣΑΚ
  6.  Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας* ΚΑΠΕ
  7.  Κέντρο Προγραµµατισµού και Οικονοµικών Ερευνών ΚΕΠΕ
  8. Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων ΜΑΙΧ
  9.  Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο ΜΦΙ
  10.  Φορείς ΥΠΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΠΟ
  11.  Φορείς ΥΠΥΓ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΥΓ

 

5. Δημόσια Νοσοκομεία

ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
  1.  Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Αθηνών ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ
  2.  Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ
  3.  Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ   ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 
  4.  Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
  5.  Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ΛΑΪΚΟ ΛΑΪΚΟ
  6.  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
  7.  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  8.  Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών ΣΩΤΗΡΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑ
  9.  Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΑΓ. ΣΟΦΙΑ
  10.  Γενικό Νοσοκομείο ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
  11.  Νοσοκομεία ΥΠΕΘΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΥΠΕΘΑ

 

6. Ιδιωτικοί Φορείς Υγείας

ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
  1.  Άλφα Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Επιστημών ΑΙΒΕ
  2.  Θεραπευτήριο METROPOLITAN METROPOLITAN
  3.  Κλινική ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
  4.  Νοσοκομείο ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ
  5.  Όμιλος ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ
  6.  Όμιλος ΙΑΣΩ ΙΑΣΩ
  7.  Όμιλος ΙΑΤΡΙΚΟΥ Αθηνών ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
  8.  Όμιλος ΥΓΕΙΑ* ΥΓΕΙΑ

 

 

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας ιδρύθηκε το 2009 και περιλαμβάνει τρία τμήματα τα οποία μέχρι τότε λειτουργούσαν ως τμήματα της Σχολής Διαχείρισης Φυσικών πόρων και Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Δεδομένου ότι δεν είναι δυνατός ο διαχωρισμός των δημοσιεύσεων των τριών τμημάτων από τις υπόλοιπες δημοσιεύσεις του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας δεν παρουσιάζεται στην αναλυτική περιγραφή των Πανεπιστημίων.

 

Δεν πραγματοποιήθηκε αναλυτική παρουσίαση του Διεθνούς Πανεπιστηµίου και της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών λόγω του μικρού αριθμού δημοσιεύσεων.

 

Στις δημοσιεύσεις των ΑΘΗΝΑ και ΕΚΕΤΑ προσμετρώνται οι δημοσιεύσεις των Ινστιτούτων που λειτουργούσαν αρχικά ως ανεξάρτητα και στη συνέχεια ενσωματώθηκαν σε αυτά.

 

Δεν πραγματοποιήθηκε αναλυτική παρουσίαση του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών λόγω του μικρού αριθμού δημοσιεύσεων.

 

Στις δημοσιεύσεις της Ακαδημίας Αθηνών συμπεριλαμβάνονται οι δημοσιεύσεις του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών.

 

Το 2011 το Ερευνητικό Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών – ΕΑΙΤΥ μετονομάστηκε σε Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος». Δεδομένου ότι η παρούσα έκθεση εξετάζει τις δημοσιεύσεις μέχρι το 2010, το Ινστιτούτο εξακολουθεί να αναφέρεται με την τότε ισχύουσα ονομασία του - ΕΑΙΤΥ.

 

Το 2011 το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισµολογίας και Αντισεισµικών Κατασκευών ΙΤΣΑΚ συγχωνεύθηκε με τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού Προστασίας. Δεδομένου ότι η παρούσα έκθεση εξετάζει τις δημοσιεύσεις μέχρι το 2010, το Ινστιτούτο εξακολουθεί να αναφέρεται ως ξεχωριστός οργανισμός με την τότε ισχύουσα ονομασία του - ΙΤΣΑΚ.

 

Στην προηγούμενη μελέτη του ΕΚΤ με τίτλο «Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1993-2008», το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας - ΚΑΠΕ είχε παρουσιαστεί στην κατηγορία «Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ» δεδομένου ότι μέχρι το 2008 εποπτευόταν από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Το ΚΑΠΕ σήμερα εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ περιλαμβάνει το Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών ΥΓΕΙΑ, τη Γενική, Μαιευτική- Γυναικολογική & Παιδιατρική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ και το Μαιευτήριο ΛΗΤΩ.

 

Το 2012 το ΚΕΤΕΑΘ συγχωνεύθηκε με το ΕΚΕΤΑ. Δεδομένου ότι η παρούσα μελέτη εξετάζει τις δημοσιεύσεις μέχρι το 2012, το ΚΕΤΕΑΘ εξακολουθεί να αναφέρεται ως ξεχωριστός οργανισμός.